Den här kursen ingår i GUs Summer School for Sustainability som tar avstamp i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Under en lärorik och inspirerande sommarmånad får du en internationell erfarenhet, utan att lämna Sverige. Du får möjlighet att läsa den här kursen som sträcker sig över 4 fyra veckor och ges på engelska och delta i ett brett program med aktiviteter, allt med fokus på hållbar utveckling.

En av de centrala utmaningar som möter den offentliga sektorn i alla länder för närvarande är en framgångsrik hantering av migration och integration. Kursen ger studenter en introduktion till denna viktiga samhällsutmaning som stater, regioner och kommuner står inför. Den belyser de dominerande formerna av migration som man bevittnar för tillfället och beskriver hur de tillhörande utmaningarna problematiseras av migrationsforskare.

Genom att fokusera på den teoretiskt drivna analysen av formuleringen och genomförandet av migrations- och integrationspolitiken, uppmärksammas kursen studenterna på de olika sätten som forskare bygger på teori och metoder för att bättre förklara dynamiken i samband med hantering av migration och integration.