Upplägget för kursen är att du arbetar med att analysera praktiska fall utifrån relevanta teorier och modeller för ekonomistyrning. Med utgångspunkt i tidigare identifierade ekonomistyrningsproblem görs en fördjupning i relevanta teorier som kan öka förståelsen för ekonomistyrningens syften, möjligheter, implementering, användning och förändring. Ett genomgående tema är att skickliggöra dig i analys av situationer med fokus på både identifikation av problem och möjliga lösningar. Utifrån vetenskapliga artiklar problematiseras olika ekonomistyrningsmodellers principer mot de verkningar de ger.