Inom ramen för kursen behandlas externredovisning både utifrån teoretiska och praktiska perspektiv. En fördjupning sker i redovisningsregleringen av kommuner och landstings redovisning. Vidare behandlas de normativa teorierna som legat till grund för regleringens utformning och innehåll. Därutöver introduceras ekonomiska respektive systemorienterade teorier. Teorierna appliceras på upprättande av den externa redovisningen, användning av sådan redovisningsinformation samt standardsättares och lagstiftares agerande.