ADAB är en distanskurs i litterär gestaltning riktad till dig som skriver skönlitterärt på arabiska och bor i Sverige.

Kursen är ett tillfälle att få kunskap om litterära miljöer i Sverige och frågeställningar som rör översättning, utgivning, läsande och skrivande. Som student ingår du i en grupp som tillsammans utvecklar och diskuterar sitt skönlitterära skrivande i relation till frågor om förflyttningar mellan språk, kontexter och platser.

I kursen ingår seminarier om samtida arabisk och svensk litteratur och villkor för skrivande och översättande. Du möter författare med erfarenhet av att förflytta texter mellan språk och kontexter och du får möjlighet att undersöka ditt eget och andras skrivande i relation till översättande praktiker.
 

Kursen är en deltidskurs som äger rum på zoom. Som student förväntas du delta aktivt i ett antal seminarier via zoom samt läsa litteratur på arabiska / svenska / engelska inför dessa seminarier. Du förväntas också göra ett antal skrivuppgifter. Kursen är inte en kvällskurs, utan seminarierna äger rum på dagtid. Undervisningen sker på engelska, svenska och arabiska.