<p><strong>ADAB är en ny deltidskurs i Litterär Gestaltning riktad till dig som skriver skönlitterärt på arabiska och bor i Sverige.</strong> Kursen är ett tillfälle att få kunskap om litterära miljöer i Sverige och frågeställningar som rör översättning, utgivning, läsande och skrivande. Som student ingår du i en grupp som tillsammans utvecklar och diskuterar sitt skönlitterära skrivande i relation till frågor om förflyttningar mellan språk, kontexter och platser. </p> <p>I kursen ingår seminarier och föreläsningar om samtida arabisk och svensk litteratur och villkor för skrivande och publicering. Du möter författare med erfarenhet av att förflytta texter mellan språk och kontexter och du får möjlighet att undersöka ditt eget och andras skrivande i relation till översättande praktiker. Som en del av kursen kommer studenterna tillsammans att kartlägga och undersöka olika sätt att publicera litteratur skriven på arabiska i en svensk kontext. Studenter och lärare möts regelbundet på HDK-Valand och mellan dessa träffar arbetar du med egna skrivprojekt eller med uppgifter. </p> <p>Undervisningsspråken är engelska, svenska och arabiska, men det litterära skrivandet sker på arabiska. Kursen vänder sig till likväl erfarna författare som nybörjare.</p> <p>För mer information om ansökan och behörighet se engelska sidan.</p>