<p><strong>Fotografiskt projektarbete är en grundläggande kurs där du jobbar självständigt med ett fotografiskt projekt.</strong><strong> Under sommaren 2019 kommer kursen ges på engelska. </strong></p> <p>I kursen läggs stor vikt vid samtalet som rör fotografi och den kreativa processen. Du kommer arbeta med ett individuellt projekt på valfritt tema och ges möjlighet att utveckla det egna bildspråket samt öka förståelsen för den konstnärliga processen. Kursen riktar sig till dig som redan har viss eller omfattande teknisk kunskap i analogt eller digitalt fotografi och vill fokusera på att utveckla den egna kreativa processen, kontextualisera dina bilder samt konstruktivt kritisera andras arbeten och använda dig av andras kritik i det egna arbetet. Det är meriterande att ha grundläggande kunskap i kamerateknik samt viss erfarenhet av att arbeta självständigt med fotografiskt projekt. Kursen kommer även att introducera nyckelkoncept inom fotografi med ett särskilt fokus på samtida teorier.</p> <p>Kursen ges på distans med platsbaserade träffar som inte är obligatoriska. Du kommer att behöva en dator med mikrofon, webkamera och en stabil internetuppkoppling för att kunna delta i de kursmoment som sker online.</p> <p>Under kursen kommer du att presentera ditt fotografiska projekt kontinuerligt och genom gruppdiskussioner och individuell handledning utvecklar du förmågan till kritisk analys i förhållande till din och dina kurskamraters arbetsprocesser.</p> <p><em>Kursen ges sommaren 2020 på engelska.</em></p>