Kursen vänder sig till dig med ett intresse för publiceringens olika aspekter och möjligheter och publikationer i olika format. Du prövar olika publiceringsformer och arbetar både med eget och andras material.  

Du får läsa texter om den konstnärliga publikationens utveckling samt undersöka det expanderande digitala gränssnittets plattformar. HDK-Valand har en digital boktryckarverkstad där du vid minst ett tillfälle prövar ditt egetmaterial i förhållande till olika typer av papper och tryck. Vid andra tillfällen utforskar du ytterligare publiceringsformer där ny teknologi skapar nya förutsättningar. 

Du arbetar i grupp vid vissa träffar, men i slutet av kursen arbetar du med eget material och framställer avslutningsvis din egen publikation. Du som söker kan till exempel ha en bakgrund inom fotografi, design, arkitektur, konst, redaktionellt arbete, litteratur med mera.