<p><strong>I kursen Publikationens utvidgade fält undersöker vi olika former av publikationer. Vi läser texter om den konstnärliga publikationens historiska och samtida utveckling samt undersöker det expanderande digitala gränssnittets plattformar. Vi prövar olika publiceringsformer och du arbetar både med ditt eget och andras material. </strong></p> <p>Vid varje kurstillfälle prövar vi att arbeta med publikationen utifrån ett för tillfället specifikt förhållningssätt, gränssnitt och publiceringsformat. På Akademin Valand har vi en digital boktryckarverkstad där vi vid minst ett tillfälle prövar ert egna material i förhållande till olika typer av papper och tryck. Vi kommer också vid andra tillfällen att utforska andra former för publicering där nya teknologier skapar nya förutsättningar. Under vissa av träffarna arbetar vi gruppvis men i slutet av kursen arbetar du med ditt eget material för att avslutningsvis göra din egen publikation.<br />  <br /> Vi vänder oss till dig med ett intresse för publiceringens olika aspekter och möjligheter och publikationer i olika format. Du som söker kan till exempel ha en bakgrund inom fotografi, design, arkitektur, konst, redaktionellt arbete, litteratur mm.<br />  <br /> Vi kommer att träffas fem gånger à tre dagar (onsdag, torsdag, fredag), under september - december.</p>