På baskursen i fotografi får du lära dig metoder för fotografiskt berättande. Genom gruppdiskussioner samt muntliga och skriftliga presentationer utvecklar du din förmåga att resonera kring dina och andra studenters fotografiska arbeten.

Som student på kursen får du lära dig mer om hur fotografier producerar mening. Du arbetar självständigt med ett fotografiskt arbete och får regelbunden återkoppling från lärare och klasskamrater, det är bra om du inför kursstart funderar över vad du vill jobba med under kursen. Arbetet presenteras sedan vid en examination. Kursen ges på distans men med inledande och avslutande campus-träffar.

För att genomföra de praktiska momenten i kursen behöver du ha tillgång till en kamera, det går bra med en mobilkamera. För att delta på onlineseminarier behöver du en dator med internetuppkoppling. Eventuella kostnader för dina egna projekt står du för själv.

Urval till kursen sker på olika grund. Till hälften av platserna görs urval baserat på ett arbetsprov. Till övriga platser görs ett urval baserat på betyg och högskoleprov. Du kan alltså själv välja om du vill skicka in ett arbetsprov.