<p>Kursen handlar om hur vi människor påverkar och påverkas av klimatet i staden. Kursens inriktning behandlar även hur man tillämpar klimatkunskap inom stadsplanering och design. Undervisningen består av föreläsningar, övningar, fältprojekt, gästföreläsningar, handledning i form av seminarier kopplat till föreläsningar och övningar samt avslutande litteraturseminarium. Fältprojekt består av insamling av meteorologiska data. Stor vikt läggs vid design, genomförande, analys och redovisning av fältprojektet och övningarna.</p>