<p>Kraftiga klimatförändringar är historiskt sett ingen nyhet. Genom världshistorien har genomgripande och plötsliga klimatförändringar förändrat livsvillkoren för mänskligheten såväl lokalt som globalt. Samtidigt har människors verksamhet och samhällsbyggande i sin tur påverkat klimatet.</p> <p>Denna kurs ger dig en översikt över samspelet mellan klimat och samhälle genom historien. Vi diskuterar klimatets betydelse för människans försörjningsmöjligheter och -strategier. Vi studerar också hur samhällets känslighet för klimatvariationer och naturliga katastrofer i form av extrema väderhändelser som till exempel stormar eller en köldknäpp utanför den kalla säsongen har sett ut och förändrats.</p> <p>Kursen ger dig insikter i ett spännande tvärvetenskapligt område och ger dessutom kunskaper i vilka källor vi kan använda för att kunna få kunskap om och rekonstruera klimatförändringar genom historien.</p>