<p>Vad är kopplingen mellan lokalt naturresursutnyttjande och global konsumtion? Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur samhällets utveckling och materiella förutsättningar och konsekvenser hänger ihop. Du får kunskap om hur samhällen i olika tidsperioder och på olika platser i världen använt och använder naturresurser, och de processer som binder produktion, konsumtion, avfall, utsläpp och miljömässiga och sociala problem. Du får bekanta dig med teorier och begrepp som kan användas för att förstå dessa relationer, såsom samhällets metabolism, ekologiskt ojämlika byten, konsumism och genus.</p> <p>Centrala frågor i kursen är hur global handel påverkat samhällens framväxt och nedgång, huruvida naturresurser är en förbannelse för utveckling, hur genusroller formas genom naturresursanvändande, och hur förhållandet mellan konsumtion och kultur kan förstås.</p> <p>Kursen inkluderar aktuella fallstudier där du tillsammans med andra studenter undersöker samband mellan lokalt naturresursutnyttjande och global konsumtion. Syftet är att du ska kunna kritiskt analysera och värdera hur samhälle/natur och lokala/globala processer samspelar, och reflektera över samhällets materiella begränsningar.</p>