<p>Vad är en hållbar stad? Kursen ger dig de kunskaper och analytiska verktyg som krävs för att kunna förstå och analysera aktuella problem i städer och framtida möjligheter för hållbar utveckling ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Vi går igenom städernas utveckling och problematik med fokus på världens stora städer, men berör också svenska städer för att kunna jämföra processer och trender. Vi diskuterar också de ekonomiska, miljömässiga och sociala problem som dagens städer ger upphov till, och problematiserar stadens framtida roll ur ett lokalt och globalt perspektiv. Du lär dig tillämpa kunskap om demokratisk stadsplanering, styrningsstrategier, gentrifieringsprocesser samt staden som socioekologiska system och diskutera frågor såsom varför städer är ohållbara och hur (mega-)städer kan bli mer hållbara.</p>