Under denna kurs utvecklar du din förmåga att planera och genomföra ett eget vetenskapligt arbete. Du fördjupar dig i ett avgränsat problem som du undersöker med hjälp av teoribildning och metod av relevans för humanekologi. Undervisning sker i form av handledning. Arbetet redovisas i form av en uppsats som du försvarar och diskuterar vid ett seminarium då du också kritiskt, pedagogiskt och konstruktivt granskar annan students uppsats.