<p>Kursen behandlar världsordningens kontinuitet, maktstrukturer och förändringsprocesser. Genom teoribildning inom IR och kritisk freds- och utvecklingsforskning om hegemoni, makt, styrning och ledarskap får du redskap för att förstå hur globala ordningar förhåller sig till historiska idé- och värdegrunder som säkerhet, utveckling och rättvisa. Detta görs genom att vi tittar närmare på den roll som USA spelat för den liberala världsordningen. Vi analyserar grundvalarna för USA:s hegemoniska ledarskap och behandlar frågan om vad slutet av kalla kriget inneburit för nutidens världsordning. Kursen lyfter också fram samtida förändringsprocesser och de utmaningar som påverkar förutsättningarna för framtida maktutövning och globalt ledarskap. Genom att titta på olika möjliga världsordningar (t ex regionala maktcentra eller växande ekonomiska makter) och processer som globalisering, urbanisering och migration ges en mångfacetterad bild av nutidens förändringsprocesser.</p>