Kursen ger en introduktion till Japans litteraturhistoria, från den tidiga litteraturen till nutid, med fokus på modern japansk litteratur. Du studerar viktiga begrepp och litterära strömningar och lär dig att utifrån givna frågeställningar analysera texter med stöd av grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi, metodik och litteraturhistorisk kunskap.