<p>Kursen ger en introduktion till Japans litteraturhistoria, från den tidiga litteraturen till nutid. Viktiga begrepp och strömningar gås igenom.  Fokus ligger på modern japansk litteratur.</p>