Kunskap inom digital medieproduktion är en allt mer efterfrågad kompetens inom många yrkesgrupper, som exempelvis kommunikatörer, journalister och lärare. På kursen, som har ett tydligt journalistiskt fokus, lär du dig att producera och designa i olika format för digital publicering. Du bygger en professionell webbplats med WordPress, med användarvänlighet och tillgänglighet i fokus. Du får spela in och redigera allt från enklare intervju-poddar till mer genomarbetade produktioner inom ljud och rörlig bild. Du lär dig olika inspelningstekniker och berättarformer som används vid produktion av webbradio och -tv.

Kursen består av fyra delkurser.

Att publicera
En introduktionskurs där vi lär oss vad som gäller när vi publicerar på internet. Lagar och regler, etik, och källkritik, upphovsrätt samt en del skrivandets hantverk.

Webbpublicering
Wordpress har utvecklats från att vara ett bloggverktyg till att bli den nya standarden för publicering på internet. Idag är det ett fullt utvecklat publiceringssystem som används till allt från enkla företagssajter till komplexa informationssystem som intranät och e-handelsplattformar.

Rörlig bild
Idag är det inte bara medieföretag som producerar tv, utan även organisationer, myndigheter och företag använder sig av rörlig bild för att nå ut med sina budskap. Du får en grundläggande förståelse och färdighet i produktion av rörlig bild på webben. Vi går igenom olika inspelningstekniker och berättarformer som används vid produktion av webb-tv. Det omfattar allt från rörlig bild producerad i mobilen till mer avancerade produktioner med professionell tv-utrustning.

Ljud
Poddlyssnandet har ökat kraftigt och alltfler upptäcker ljudmediets styrka för att nå ut med sitt innehåll.