Magisterprogrammet i litterär översättning vänder sig främst till dig som står i begrepp att påbörja en bana som litterär översättare samt erfarna översättare som vill utvecklas inom nya spår. Utbildningen sätter det fördjupade samtalet om översättning och litteratur i centrum och syftar till att utbilda framstående litterära översättare i kontakt med svensk och utländsk samtidslitteratur.

Det litterära översättarprogrammet vid HDK-Valand arbetar 2022-2024 med översättning från engelska respektive de samiska språken till svenska. De båda översättningsspråkens program schemaläggs helt parallellt och grupperna träffas kontinuerligt. Utbildningen ges på halvfart över två år, för att också du som redan arbetar som översättare ska ha möjlighet att genom studierna utveckla översättandet samtidigt som du har egna uppdrag.

Den engelska gruppens lärare Niclas Hval är en framstående yrkesutövare med tjugo års erfarenhet av översättning och ett dryga 40 verk på meritlistan. Läraren för gruppen i de samiska språken är under rekrytering. Utbildningens två års halvtidsstudier ger sammanlagt 60 hp och magisterexamen i litterär översättning.

Programmet är en del av litterär gestaltning på HDK-Valand vid Göteborgs universitet, en institution som även ger utbildningar inom film, fotografi och fri konst, vilket ger goda möjligheter till mångdisciplinära möten i en berikande miljö.

I fokus för utbildningen står dina egna pågående litterära översättningsarbeten, som diskuteras fortlöpande i översättningssamtal med lärarens handledning. De båda språken har dessutom gemensamma seminarier och föreläsningar och samarbetar även med lärare och studenter från författarutbildningen litterär gestaltning.

Kurslitteraturen består i första hand av egna och andras översatta texter, skönlitteratur på svenska samt teoretisk litteratur. Under gemensamma föreläsningar, uppläsningar och diskussioner får du möta framstående kollegor. Seminarier och gästföreläsningar förmedlar den kompetens som den litterära översättaren behöver för att vara en professionell aktör på den samtida arbetsmarknaden för litterär översättning.

Anmälningskod till engelska språken: 1A50A

Anmälningskod till samiska språken: 1A50B