Under kursens gång tematiseras olika metoder för bildanalys och deras metodologiska grunder, samtidigt som sådana kritiska teoribildningar som kan ligga till grund för en vetenskapligt hållbar undersökning och tolkning av bildmaterial diskuteras. Studenternas egna bildmaterial utgör grunden för analyserna, och kursen kan därmed tjäna som förberedelse till en uppsats. Olika slags bilder kommer att behandlas, till exempel konstbilder, vetenskapliga illustrationer, reklambilder eller pressbilder. Kursen riktar sig till studenter med eller utan förkunskaper om konst- och bildvetenskapliga metoder och teoribildningar.