I denna kurs ingår inlärande av den grundläggande latinska grammatiken (morfologi och syntax) och av ett basordförråd. Du får träning i översättning av lättare latinska texter, med målet att uppnå viss självständig färdighet i översättning av enklare text. Vidare ingår studier av allmän grammatik som ett medel att förstå olika språks uppbyggnad samt en översikt över språks släktskap, likheter och olikheter. Dessutom ingår en översiktskurs i romersk historia och kulturhistoria samt viss träning i att läsa och tolka latinska inskrifter.