<p>Denna kurs är första delen av Latin, grundkurs (LAT110). Under kursen lär du dig efter inledande studier i allmän grammatik grundläggande latinsk grammatik (formlära och syntax). Du får också ett latinskt basordförråd och träning i att översätta enklare latinsk text.</p>