Kursen är tredje delen av Latin, grundkurs (LAT110). Under kursen får du träning i att läsa och översätta latinsk originaltext – både prosa och poesi. Du får också träning i att analysera texterna grammatiskt och i att placera in dem i deras historiska och kulturella sammanhang.