Kursens syfte är att öka studentens beläsenhet i den latinska litteraturen utifrån ett
vetenskapligt förhållningssätt. Därtill kommer breddade och fördjupade insikter i
filologiska metoder och ämnets olika områden. Kursen består i första hand av
textstudium: ca 220 sidor prosa och 1 000 vers poesi, hämtat från antik tid, studeras i
(om möjligt) kommenterade utgåvor och analyseras litterärt och historiskt. Följande
författare skall vara representerade: Cicero, Seneca, Tacitus, Petronius, Apuleius,
Vergilius. Om särskilda skäl finns, t ex att studenten redan har läst en väsentlig mängd
av en viss författare, kan andra författare ersätta.
Dessutom inläses vetenskaplig litteratur inom områdena textkritik, litteraturhistoria
samt ett område efter eget val (t ex språkhistoria, paleografi, epigrafik, historia, syntax,
retorik, stilistik, metrik).