Undervisningen består främst av föreläsningar och fältstudier, som syftar till en ökad insikt i vilka möjligheter som finns att förlägga i första hand biologi och geologiundervisning till skolans närområde. Vid varje undervisningstillfälle kommer ett tema att avhandlas. Deltagarna kommer att få i uppgift att inventera området kring den egna skolan med avseende på det aktuella temat, alternativt prova med elever. En viktig del av kursen är diskussioner om resultaten av dessa inventeringar.