Att tänka kritiskt är en efterfrågad kompetens i dagens samhälle. Här får du reflektera teoretiskt och öva dig praktiskt i denna humanistiska färdighet. Kursen är ett samarbete mellan ämnena litteraturvetenskap, teaterstudier, idé- och lärdomshistoria och religionsvetenskap/teologi. Detta innebär att de kulturella uttrycken text, idé och rit står i fokus för en gemensam undersökning kring textkritik och översättningsproblematik, religions-, medie- och ideologianalys. Kursen ger användbara redskap för vidare studier i humaniora, men också för andra vetenskapsområden.

Kursen ges både som fristående kurs och som en obligatorisk del av masterprogrammet Kritiska studier 120 hp där den läses termin två.