<p>Kursen omfattar grundläggande pedagogiska teorier med fokus på verksamhetsförlagd undervisning inom det logopediska fältet och ges i form av föreläsningar och seminarier där egna erfarenheter relateras till övrigt kursinnehåll. Kursen behandlar främst handledning på logopedprogrammet vid Sahlgrenska akademin.</p>