En kompletterande utbildning för läkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz startar höstterminen 2019, under förutsättning att resurser tilldelas. Utbildningen anordnas i Göteborg och omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). Studierna berättigar till studiemedel.

Utbildningen omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning) och ska ge de kunskaper och färdigheter som krävs för läkaryrket och för att kunna fullgöra den allmäntjänstgöring (AT) som i sin tur krävs för att få behörighet att arbeta som läkare.
Efter godkänd utbildning kan studenten ansöka hos Socialstyrelsen om att få behörighet att få söka AT.

Programmet består av följande kurser:

  1. Kompletterande kurs i medicinska kunskaper och färdigheter (48 hp)
  2. Professionell utveckling (7,5 hp)
  3. Samhälls- och författningskunskap (4,5 hp)