<p>Utbildningen till logoped &auml;r flervetenskaplig och ger kunskap om kommunikation och kommunikationsst&ouml;rningar samt st&ouml;rd sv&auml;ljningsfunktion.</p> <p>Logopedprogrammet &auml;r en akademisk yrkesutbildning (240 hp) som efter 4 &aring;r leder till logopedexamen. Programmet utg&ouml;r grund f&ouml;r legitimation som logoped. Programmet syftar &auml;ven till en generell examen och f&ouml;rberedelse f&ouml;r fortsatt utbildning p&aring; forskarniv&aring;.</p> <p>Utbildningen ger dig en gedigen bas f&ouml;r att arbeta med m&auml;nniskor i olika &aring;ldrar och med olika orsaker till sina kommunikationssv&aring;righeter och/eller sv&auml;ljningsproblem. De flesta logopeder &auml;r anst&auml;llda inom sjukv&aring;rden och h&ouml;r d&aring; t.ex. till en logopedmottagning, en &ouml;ron-n&auml;sa-hals-klinik, en rehabiliteringsklinik eller ett habiliteringsteam. Logopeder finns &auml;ven inom kommun och skola.</p> <p>Huvudomr&aring;det p&aring; programmet &auml;r logopedi och omfattar 162 hp. &Ouml;vriga teoretiska kurser &auml;r f&ouml;rdelade mellan lingvistik (36 hp), psykologi (18 hp) och medicin (24 hp). Utbildningen har s&auml;rskilda undervisningsmoment som startar redan termin ett f&ouml;r att f&ouml;rbereda dig f&ouml;r den verksamhetsf&ouml;rlagda utbildningen som &auml;ger rum termin fem, sex och sju. Forskningsf&ouml;rberedande inslag &aring;terkommer kontinuerligt och termin 7 p&aring;b&ouml;rjar du ett examensarbete (30 hp) som sedan utg&ouml;r huvuddelen av termin 8.</p> <p>Studierna bedrivs p&aring; heltid med schemalagd undervisning under del av dag eller hela dagar. Undervisningen ges som f&ouml;rel&auml;sningar, seminarier, laborationer och verksamhetsf&ouml;rlagd utbildning (praktik). Undervisningsformer och examinationsformer varierar och anv&auml;nds f&ouml;r att fr&auml;mja olika professionella m&aring;l. Kurslitteraturen &auml;r p&aring; engelska och svenska.</p>