Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för arbetslivets villkor och omgivningsmiljöns betydelse på individnivå och befolkningsnivå.Kursen ger kunskaper om kemiska, fysikaliska, organisatoriska och psykosociala miljöfaktorer som påverkar hälsan, samt grundläggande principer för riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation.Studenterna kommer även att få kunskap och förståelse för möjligheter och hinder för samhällelig reglering och tillsyn vad gäller arbetsmiljö- och miljöfrågor. Kursinnehållet har giltighet såväl för såväl nationella som internationella förhållanden och studenterna kommer att ha en viss frihet i att inrikta sina skriftliga arbeten i linje med tidigare erfarenhet och intresse.