Vill du utveckla din förmåga att leda barn- och ungdomskör? Då är denna kurs kanske något för dig!

Kurser riktar sig till dig, som vill få större insikt o kunskap i hur man kan utveckla barn- o ungdomsrösten i grupp och är en fortsättningskurs på MVK608 Den växande rösten 1.

Innehåll:

  • Röstens olika utvecklingsstadier fram till vuxen ålder
  • Fördjupade studier i metoder för stämsång
  • Röstproblem
  • Auskultation och praktiska uppgifter i barn- o ungdomskör
  • Förhållningssätt till olika sångtekniker och genrer i ungdomskulturen
  • Inläsning och redovisning av kurslitteratur
  • Repertoar och metodiska tips för barn- o ungdomskör