<p>Kursen ger dig tillfälle att arbeta med sånger i olika musikaliska genrer, och identifiera karaktärsdrag, sångteknik, frasering och uttryckssätt inom den specifika genren och utifrån detta variera ditt sång- och uttryckssätt.<br /> Undervisningen sker i grupp och med individuell handledning samt genom enskilt arbete och övning.</p> <p>Exempel på innehåll:</p> <ul> <li>Sång i masterclass-form.</li> <li>Instudering av sånger från exempelvis genrer som pop, soul, jazz, rock mm. Musikalisk analys</li> <li>Egen övning/uppgifter</li> <li>Reflektion</li> </ul> <p>Höstterminen 2020 går kursen på tisdagar mellan 13-15:30.</p>