Kursen ger dig tillfälle att arbeta med sånger i olika musikaliska genrer, och identifiera karaktärsdrag, sångteknik, frasering och uttryckssätt inom den specifika genren och utifrån detta variera ditt sång- och uttryckssätt.
Undervisningen sker i grupp och med individuell handledning samt genom enskilt arbete och övning.

Exempel på innehåll:

  • Sång i masterclass-form.
  • Instudering av sånger från exempelvis genrer som pop, soul, jazz, rock mm. Musikalisk analys
  • Egen övning/uppgifter
  • Reflektion

Höstterminen 2020 går kursen på tisdagar mellan 13-15:30.