<p><strong>Receptarieprogrammet i G&ouml;teborg &auml;r en modern yrkesutbildning med l&auml;kemedel och information kring l&auml;kemedel i centrum. Du f&aring;r breda och gedigna kunskaper inom kemi, fysiologi, farmakologi och farmaci f&ouml;r att f&ouml;rst&aring; l&auml;kemedels verkan i kroppen och dess roll i sjukdomsbek&auml;mpning. Du kommer &auml;ven att l&auml;ra dig att tolka och f&ouml;rmedla information om l&auml;kemedel. </strong></p> <p>Receptariens yrkesroll har p&aring;tagligt f&ouml;r&auml;ndrats p&aring; grund av att fler och mer komplicerade l&auml;kemedel introducerats p&aring; marknaden. Egenv&aring;rd och f&ouml;rebyggande h&auml;lso- och sjukv&aring;rd &auml;r ocks&aring; nya och sp&auml;nnande omr&aring;den f&ouml;r receptarien som arbetar inom apoteksv&auml;sendets alla sektorer; &ouml;ppenv&aring;rdsapotek, sjukhusapotek, produktionsenheter och l&auml;kemedelsinformation.</p> <p>Receptarier &auml;r ocks&aring; verksamma inom l&auml;kemedelsindustri, myndigheter och vid biovetenskapliga forskningslaboratorier. Laborativa moment inom utbildningen &auml;r obligatoriska och en del av dessa inneh&aring;ller djurexperimentell verksamhet.</p> <h2>F&ouml;rberedande studier</h2> <p>En bra start p&aring; dina studier &auml;r att utnyttja den introduktionskurs inom kemi (GU-11601) som ges under de tv&aring; sista veckorna i augusti. Samtidigt som du friskar upp dina gymnasiekunskaper f&aring;r du d&aring; ocks&aring; tr&auml;ffa dina blivande kurskamrater.</p>