<p><strong>Studieort: Mariestad </strong></p><p><strong>Tr&auml;dg&aring;rdens och landskapsv&aring;rdens hantverk &auml;r en utbildning som v&auml;nder sig till dig som vill arbeta praktiskt med gr&ouml;na milj&ouml;er genom sk&ouml;tsel och utveckling av tr&auml;dg&aring;rd, park och landskap. N&auml;r du s&ouml;ker till programmet v&auml;ljer du en av tv&aring; inriktningar, Tr&auml;dg&aring;rd respektive Landskapsv&aring;rd.</strong></p><p><strong>Om utbildningen</strong><br />Alla moment i utbildningen v&auml;gleds av ett ekologiskt, h&aring;llbart och humanistiskt f&ouml;rh&aring;llningss&auml;tt till det gr&ouml;na kulturarvet. Du l&auml;r dig ocks&aring; att dokumentera, analysera och tolka olika milj&ouml;er och anl&auml;ggningar f&ouml;r att kunna uppr&auml;tta planer f&ouml;r relevanta &aring;tg&auml;rds- och sk&ouml;tself&ouml;rslag. V&auml;ljer du inriktning mot Landskapsv&aring;rd l&auml;r du dig utveckla och i praktiken sk&ouml;ta v&auml;rdefulla landskap s&aring; som bebyggelsen&auml;ra milj&ouml;er och kultur- och naturlandskap. Ut&ouml;ver traditionella arbetsmetoder och tr&auml;dv&aring;rd ing&aring;r bl.a. GIS och historiska kartor. Du l&auml;r dig sl&aring; med lie, bygga g&auml;rdesg&aring;rdar, hamla tr&auml;d och teoretiskt analysera platsers historiska v&auml;rde.</p><p><strong>Arbetsomr&aring;den</strong><br />Du kan arbeta med praktisk arbetsledning kring friluftsanl&auml;ggningar, park- och t&auml;tortsmilj&ouml;er antingen inom det privata n&auml;ringslivet som konsult eller hos L&auml;nsstyrelsen, Skogsv&aring;rdsstyrelsen, kommuner och Svenska kyrkan. Att starta eget f&ouml;retag &auml;r vanligt och kundgruppen &auml;r varierande, ofta inom lantbruket. Du kan &auml;ven arbeta som utredare eller utvecklare av omr&aring;den som v&aring;rdas av n&aring;gon av ovanst&aring;ende akt&ouml;rer. Flera av v&aring;ra tidigare studenter arbetar inom k&auml;nsliga milj&ouml;er s&aring; som kulturreservat, naturreservat och nationalparker.</p><p><strong>Inneh&aring;ll</strong><br />Undervisningen &auml;r f&ouml;rlagd till undervisningslokaler i centrala Mariestad och de praktiska momenten sker dels i den centrala Universitetsparken samt i naturmilj&ouml;er inom n&auml;rliggande kommuner. F&ouml;rsta terminen f&aring;r du en inblick i det gr&ouml;na kulturarvet och en f&ouml;rsta introduktion till respektive hantverksinriktning. Gemensamt l&auml;ser b&aring;da inriktningar &auml;mnen som markl&auml;ra, v&auml;xtkunskap och botanik. Under terminerna tv&aring; och tre l&auml;r du dig grunderna i landskapsv&aring;rdens hantverk med bland annat st&auml;ngsling, r&ouml;jning, liesl&aring;tter och g&auml;rdesg&aring;rdsbyggnation. Termin fyra och fem ger dig f&ouml;rdjupningar i sk&ouml;tsel, anl&auml;ggning, gestaltning och kulturhistoria. H&auml;r f&aring;r du ocks&aring; m&ouml;jligheten att genom praktik pr&ouml;va att oms&auml;tta dina inh&auml;mtade kunskaper p&aring; en arbetsplats som matchar din inriktning. Vi har goda kontakter med organisationer och n&auml;tverk som fokuserar p&aring; historiska parker, tr&auml;dg&aring;rdar och kulturlandskap vilket ger dig goda ing&aring;ngar till kvalificerad praktik och kontakt med yrkesf&auml;ltet. Under termin fem har den som vill m&ouml;jlighet&nbsp;till utlandspraktik. Den sista terminen g&ouml;r du ett examensarbete som leder fram till en kandidatexamen i kulturv&aring;rd med inriktning mot landskapsv&aring;rd.</p><p>Undervisningsformerna &auml;r varierade och anpassade till tr&auml;dg&aring;rdshantverkarens och landskapsv&aring;rdarens olika arbetsmetoder. Praktisk f&auml;rdighetstr&auml;ning varvas med teoretiska moment, som litteraturstudier, f&ouml;rel&auml;sningar och seminarier. Utbildningen innefattar b&aring;de individuella uppgifter och grupparbeten. Kurslitteratur p&aring; engelska f&ouml;rekommer. Kulturv&aring;rds&auml;mnet och hantverksvetenskap utg&ouml;r sammanlagt 67,5 hp av programmet. Dessa kurser saml&auml;ses med Bygghantverksprogrammet.</p><p>V&aring;rterminerna &auml;r f&ouml;rl&auml;ngda med 5 veckor vardera f&ouml;r att f&aring; s&aring; stor del av odlings&aring;ret inom programmet som m&ouml;jligt. V&aring;rterminerna slutar d&auml;rf&ouml;r drygt en vecka in i juli medan den sista terminen ist&auml;llet slutar 10 veckor tidigare, dvs. i slutet av mars.</p><p><strong>Fortsatta studier</strong><br />Efter examen har du m&ouml;jlighet att l&auml;sa vidare p&aring; <a href="http://conservation.gu.se/utbildning/masterprogram-i-kulturvard">masterprogrammet i kulturv&aring;rd</a></p><p><strong>Examen</strong><br />Programmet Tr&auml;dg&aring;rdens och landskapsv&aring;rdens hantverk med inriktning landskapsv&aring;rd&nbsp;leder till en kandidatexamen i kulturv&aring;rd med inriktning mot landskapsv&aring;rd.</p><p>&nbsp;</p>