Syftet med programmet är att studenten förvärvar sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta självständigt som tandtekniker inom olika delar av den dentala branschen. Programmet leder till en akademisk yrkesexamen och en generell akademisk examen (kandidatexamen) och förbereder studenten för fortsatt utbildning på avancerad nivå.

Tandteknikerprogrammet ska genomsyras av ett kritiskt, vetenskapligt och professionellt förhållningssätt, hållbarhet samt ha ett patientcentrerat fokus. Studenterna ska erhålla goda kunskaper inom materialvetenskap och design samt kunna kommunicera dessa och samarbeta med tandvårdens olika aktörer. Studenterna ska kunna tillverka olika specialanpassade konstruktioner av hög kvalitet utifrån den specifika patientens behov. De utexaminerade tandteknikerna ska vara förberedda på en föränderlig bransch med snabb teknik- och materialutveckling och ska ha förståelse för vikten av självständigt och livslångt lärande.