<p>Kursen Kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning 30 hp kan vara intressant för dig som inom kort har en filosofie kandidatexamen från Personalvetarprogrammet eller en liknande utbildning inom området personal- och arbetsliv. Syftet med kursen är att ge dig tillfälle att tillämpa de kunskaper du skaffat dig under grundutbildningen. Kursen består av en praktikperiod om 15 veckor (motsvarande 25 hp) och en kursdel om 5 hp. Arbetspraktiken görs på kvalificerad nivå inom en organisation. Det kan vara en myndighet, en organisation eller ett företag i Sverige eller i förekommande fall utomlands. Praktiken skall ligga inom personal- och arbetslivsområdet och erbjuda arbetsuppgifter som är av värde både för praktikantens studieinriktning och framtida yrkesverksamhet inom området.</p>