Under grundkursen i ryska studeras grundläggande grammatisk terminologi och det ryska skriftsystemet. Studenterna lär sig även att använda sig av kyrillisk skrift på datorer. Det ges en introduktion av och träning i grundläggande uttalsregler och elementär grammatik och en inlärning av ett ordförråd på ca 1000 ord. Kursen ger också övning av läsfärdigheten genom läsning av adapterade och kommenterade ryska texter. Översättning från ryska övas och grundläggande översättningstekniska problem och strategier studeras. Det görs också övningar i användning av lexikon och andra, framför allt elektroniska, hjälpmedel.

Består av kurserna:

RY1121 Ryska, Grundkurs, Etapp 1  (7,5 hp)

RY1122 Ryska, Grundkurs, Etapp 2  (7,5 hp)

RY1123 Ryska, Grundkurs, Text   (7,5 hp)

RY1125 Ryska, Grundkurs, Språkvetenskap (7,5 hp)