Kursen ger en översikt över Rysslands kultur- och idéhistoria. Vissa centrala problem i den ryska kulturens historia, problem som är avgörande för förståelsen av dagens Ryssland, behandlas och analyseras på ett djupare plan.