<p>Europaprogrammet vid G&ouml;teborgs universitet &auml;r en unik utbildning som f&ouml;renar studier i det tv&auml;rvetenskapliga &auml;mnet Europakunskap med studier i ett profil&auml;mne. &Aring;tta profil&auml;mnen samarbetar i programmet: ekonomisk historia, f&ouml;retagsekonomi, historia, id&eacute;- och l&auml;rdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap.</p> <p>N&auml;r du s&ouml;ker Europaprogrammet ans&ouml;ker du till ett av dessa &aring;tta profil&auml;mnen. Tack vare sin &auml;mnesm&auml;ssiga bredd ger Europaprogrammet en mycket god grund f&ouml;r att arbeta med m&aring;nga olika uppgifter i anslutning till EU och andra verksamheter inom det nya Europa som v&auml;xer fram: administration, ekonomi, f&ouml;retagande samt politiska, sociala och kulturella analyser. Det &auml;r vanligt f&ouml;rekommande att arbeta med utredning, handl&auml;ggning och kommunikation inom offentliga myndigheter, organisationer, n&auml;ringslivet, kultursektorn och universiteten i Sverige s&aring;v&auml;l som utomlands.</p> <p>Inom profil&auml;mnet ekonomisk historia unders&ouml;ker vi hur m&auml;nniskor har f&ouml;rs&ouml;rjt sig genom tiderna. Vi studerar b&aring;de aktuella fr&aring;gor om globalisering, milj&ouml;, migration, arbetsmarknad och genus i ett ekonomisk-historiskt perspektiv samt klassiska fr&aring;gor om ekonomisk tillv&auml;xt och f&ouml;rdelning. Varf&ouml;r &auml;gde den industriella revolutionen rum i Europa? Varf&ouml;r uppst&aring;r ekonomiska kriser? Vilken &auml;r relationen mellan staten och ekonomin? I kurser som b&aring;de f&ouml;ljer historiens g&aring;ng och f&ouml;rdjupar s&auml;rskilda teman f&aring;r du s&ouml;ka svaret p&aring; s&aring;dana fr&aring;gor och samtidigt utveckla din f&ouml;rm&aring;ga att t&auml;nka och skriva analytiskt. F&ouml;r mer information se institutionens hemsida: <a href="http://es.handels.gu.se/">http://es.handels.gu.se/</a></p> <p>Europaprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier:</p> <p>Termin 1: grundkurser i Europakunskap, 30 hp</p> <p>Termin 2: grundkurser i profil&auml;mne, t ex ekonomisk historia, 30 hp</p> <p>Termin 3: f&ouml;rdjupningskurser i profil&auml;mne, t ex ekonomisk historia, 30 hp</p> <p>Termin 4: f&ouml;rdjupningskurser i Europakunskap, 30 hp</p> <p>Termin 5: metodkurs och examensuppsats i Europakunskap, 30 hp</p> <p>Termin 6: valfria kurser, t ex vid ett utbytesuniversitet i Europa eller praktik, 30 hp</p> <p>Undervisningen sker genom f&ouml;rel&auml;sningar, seminarier, grupp&ouml;vningar, egna arbeten och varje kurs avslutas med examination. Litteratur och ibland &auml;ven undervisning p&aring; engelska f&ouml;rekommer p&aring; samtliga kurser i programmet. Se g&auml;rna v&aring;r <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ouyIIRyDhfE">YouTube-film European Studies at the University of Gothenburg</a> och l&auml;s mer om <a href="https://pol.gu.se/Utbildning/centrum-for-europastudier--ces-/europaprogrammet">Europaprogrammet p&aring; Centrum f&ouml;r Europastudiers hemsida</a>.</p>