<p>Europaprogrammet vid G&ouml;teborgs universitet &auml;r en unik utbildning som f&ouml;renar studier i det tv&auml;rvetenskapliga &auml;mnet Europakunskap med studier i ett profil&auml;mne. &Aring;tta profil&auml;mnen samarbetar i programmet: ekonomisk historia, f&ouml;retagsekonomi, historia, id&eacute;- och l&auml;rdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap.</p><p>N&auml;r du s&ouml;ker Europaprogrammet ans&ouml;ker du till ett av dessa &aring;tta profil&auml;mnen. Tack vare sin &auml;mnesm&auml;ssiga bredd ger Europaprogrammet en mycket god grund f&ouml;r att arbeta med m&aring;nga olika uppgifter i anslutning till EU och andra verksamheter inom det nya Europa som v&auml;xer fram: administration, ekonomi, f&ouml;retagande samt politiska, sociala och kulturella analyser. Det &auml;r vanligt f&ouml;rekommande att arbeta med utredning, handl&auml;ggning och kommunikation inom offentliga myndigheter, organisationer, n&auml;ringslivet, kultursektorn och universiteten i Sverige s&aring;v&auml;l som utomlands.</p><p>Profil&auml;mnet historia &auml;r vetenskapen om m&auml;nniskan som samh&auml;lls- och kulturvarelse i det f&ouml;rflutna. Studier i &auml;mnet ger kunskaper om de stora dragen i Sveriges, Europas och v&auml;rldens utveckling ur ekonomiska, sociala, politiska och kulturella perspektiv, och inte minst hur dessa f&ouml;rh&aring;ller sig till varandra. Kurserna ger ocks&aring; f&auml;rdigheter i att kritiskt och vetenskapligt granska och f&ouml;rst&aring; historiska dokument samt olika former av historieskrivning och historieproduktion.</p><p>F&ouml;r mer information se institutionens hemsida: <a href="http://historiskastudier.gu.se/">http://historiskastudier.gu.se/</a></p><p>Europaprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier:</p><p>Termin 1: grundkurser i Europakunskap, 30 hp</p><p>Termin 2: grundkurser i profil&auml;mne, t ex historia, 30 hp</p><p>Termin 3: f&ouml;rdjupningskurser i profil&auml;mne, t ex historia, 30 hp</p><p>Termin 4: f&ouml;rdjupningskurser i Europakunskap, 30 hp</p><p>Termin 5: metodkurs och examensuppsats i Europakunskap, 30 hp</p><p>Termin 6: valfria kurser, t ex vid ett utbytesuniversitet i Europa eller praktik, 30 hp</p><p>Undervisningen sker genom f&ouml;rel&auml;sningar, seminarier, grupp&ouml;vningar, egna arbeten och varje kurs avslutas med examination. Litteratur och ibland &auml;ven undervisning p&aring; engelska f&ouml;rekommer p&aring; samtliga kurser i programmet. Se g&auml;rna v&aring;r <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ouyIIRyDhfE">YouTube-film European Studies at the University of Gothenburg</a> och l&auml;s mer om <a href="https://pol.gu.se/Utbildning/centrum-for-europastudier--ces-/europaprogrammet">Europaprogrammet p&aring; Centrum f&ouml;r Europastudiers hemsida</a>.</p>