<p>Europaprogrammet vid G&ouml;teborgs universitet &auml;r en unik utbildning som f&ouml;renar studier i det tv&auml;rvetenskapliga &auml;mnet Europakunskap med studier i ett profil&auml;mne. &Aring;tta profil&auml;mnen samarbetar i programmet: ekonomisk historia, f&ouml;retagsekonomi, historia, id&eacute;- och l&auml;rdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap.</p><p>N&auml;r du s&ouml;ker Europaprogrammet ans&ouml;ker du till ett av dessa &aring;tta profil&auml;mnen. Tack vare sin &auml;mnesm&auml;ssiga bredd ger Europaprogrammet en mycket god grund f&ouml;r att arbeta med m&aring;nga olika uppgifter i anslutning till EU och andra verksamheter inom det nya Europa som v&auml;xer fram: administration, ekonomi, f&ouml;retagande samt politiska, sociala och kulturella analyser. Det &auml;r vanligt f&ouml;rekommande att arbeta med utredning, handl&auml;ggning och kommunikation inom offentliga myndigheter, organisationer, n&auml;ringslivet, kultursektorn och universiteten i Sverige s&aring;v&auml;l som utomlands.</p><p>Profil&auml;mnet id&eacute;- och l&auml;rdomshistoria: Id&eacute;historikern intresserar sig f&ouml;r hur m&auml;nniskan i olika tider har uppfattat sig sj&auml;lv och sin omv&auml;rld. En id&eacute;historiker studerar de stora id&eacute;erna och erk&auml;nda t&auml;nkarna i Europas f&ouml;rflutna, men lika mycket intresserar sj&auml;lva grogrunden f&ouml;r tankarna &ndash; samh&auml;lle, omv&auml;rld och traditioner. Id&eacute;historikern r&auml;ds inte de stora linjerna, de &ouml;vergripande sammanhangen; en tv&auml;rvetenskaplig impuls h&ouml;r till &auml;mnets k&auml;nnem&auml;rken. Ett annat s&auml;rdrag &auml;r de &ouml;ppna gr&auml;nserna. En filosofisk traktat, en vetenskaplig uppsats, ett konstverk, en politisk pamflett, en teknisk ritning, en reklamannons &ndash; det &auml;r inte k&auml;llan som definierar id&eacute;historie&auml;mnet utan de fr&aring;gor man st&auml;ller till det f&ouml;rflutna.</p><p>F&ouml;r mer information om id&eacute;- och l&auml;rdomshistoria se: <a href="http://lir.gu.se/utbildning/grundniva/idehist">http://lir.gu.se/utbildning/grundniva/idehist</a></p><p>Europaprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier:</p><p>Termin 1: grundkurser i Europakunskap, 30 hp</p><p>Termin 2: grundkurser i profil&auml;mne, t ex id&eacute;- och l&auml;rdomshistoria, 30 hp</p><p>Termin 3: f&ouml;rdjupningskurser i profil&auml;mne, t ex id&eacute;- och l&auml;rdomshistoria, 30 hp</p><p>Termin 4: f&ouml;rdjupningskurser i Europakunskap, 30 hp</p><p>Termin 5: metodkurs och examensuppsats i Europakunskap, 30 hp</p><p>Termin 6: valfria kurser, t ex vid ett utbytesuniversitet i Europa eller praktik, 30 hp</p><p>Undervisningen sker genom f&ouml;rel&auml;sningar, seminarier, grupp&ouml;vningar, egna arbeten och varje kurs avslutas med examination. Litteratur och ibland &auml;ven undervisning p&aring; engelska f&ouml;rekommer p&aring; samtliga kurser i programmet. Se g&auml;rna v&aring;r <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ouyIIRyDhfE">YouTube-film European Studies at the University of Gothenburg</a> och l&auml;s mer om <a href="https://pol.gu.se/Utbildning/centrum-for-europastudier--ces-/europaprogrammet">Europaprogrammet p&aring; Centrum f&ouml;r Europastudiers hemsida</a>.</p>