<p>Europaprogrammet vid G&ouml;teborgs universitet &auml;r en unik utbildning som f&ouml;renar studier i det tv&auml;rvetenskapliga &auml;mnet Europakunskap med studier i ett profil&auml;mne. &Aring;tta profil&auml;mnen samarbetar i programmet: ekonomisk historia, f&ouml;retagsekonomi, historia, id&eacute;- och l&auml;rdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap.</p> <p>N&auml;r du s&ouml;ker Europaprogrammet ans&ouml;ker du till ett av dessa &aring;tta profil&auml;mnen. Tack vare sin &auml;mnesm&auml;ssiga bredd ger Europaprogrammet en mycket god grund f&ouml;r att arbeta med m&aring;nga olika uppgifter i anslutning till EU och andra verksamheter inom det nya Europa som v&auml;xer fram: administration, ekonomi, f&ouml;retagande samt politiska, sociala och kulturella analyser. Det &auml;r vanligt f&ouml;rekommande att arbeta med utredning, handl&auml;ggning och kommunikation inom offentliga myndigheter, organisationer, n&auml;ringslivet, kultursektorn och universiteten i Sverige s&aring;v&auml;l som utomlands.</p> <p>Profil&auml;mnet kulturgeografi ger dig kunskaper om den geografiska f&ouml;rdelningen av utvecklingsresurser i olika rumsliga perspektiv fr&aring;n det globala via det nationella och regionala till det lokala. Vi s&auml;tter fokus p&aring; fr&aring;gor som hur globala utvecklingstrender p&aring;verkar l&auml;nder, platser och m&auml;nniskor. Men &auml;ven hur lokala resurser och f&ouml;ruts&auml;ttningar ger m&ouml;jligheter f&ouml;r utveckling underifr&aring;n. Vi uppm&auml;rksammar speciellt utvecklingen i ett europeiskt perspektiv d&auml;r fr&aring;gor kring regionalisering, regionalism, lokal utveckling, transporter och infrastruktur och f&ouml;rh&aring;llandet mellan landsbygd och stad &auml;r exempel p&aring; fokusomr&aring;den. Detta kompletteras dessutom med en exkursion till Bryssel. Studier i kulturgeografi ger &auml;ven f&auml;rdigheter i geografiska analysmetoder, t ex GIS (geografiska informationssystem).</p> <p>Grundkurs KGG1EP</p> <p>Forts&auml;ttningskurs KGG2EP</p> <p>&nbsp;</p> <p>Europaprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier:</p> <p>Termin 1: grundkurser i Europakunskap, 30 hp</p> <p>Termin 2: grundkurser i profil&auml;mne, t ex kulturgeografi, 30 hp</p> <p>Termin 3: forts&auml;ttningskurs eller f&ouml;rdjupningskurser i profil&auml;mne, t ex kulturgeografi, 30 hp</p> <p>Termin 4: f&ouml;rdjupningskurser i Europakunskap, 30 hp</p> <p>Termin 5: metodkurs och examensuppsats i Europakunskap, 30 hp</p> <p>Termin 6: valfria kurser, t ex vid ett utbytesuniversitet i Europa eller praktik, 30 hp</p> <p>Undervisningen sker genom f&ouml;rel&auml;sningar, seminarier, grupp&ouml;vningar, egna arbeten och varje kurs avslutas med examination. Litteratur och ibland &auml;ven undervisning p&aring; engelska f&ouml;rekommer p&aring; samtliga kurser i programmet. Se g&auml;rna v&aring;r <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ouyIIRyDhfE">YouTube-film European Studies at the University of Gothenburg</a> och l&auml;s mer om <a href="https://pol.gu.se/Utbildning/centrum-for-europastudier--ces-/europaprogrammet">Europaprogrammet p&aring; Centrum f&ouml;r Europastudiers hemsida</a>.</p>