<p>Europaprogrammet vid G&ouml;teborgs universitet &auml;r en unik utbildning som f&ouml;renar studier i det tv&auml;rvetenskapliga &auml;mnet Europakunskap med studier i ett profil&auml;mne. &Aring;tta profil&auml;mnen samarbetar i programmet: ekonomisk historia, f&ouml;retagsekonomi, historia, id&eacute;- och l&auml;rdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap.</p><p>N&auml;r du s&ouml;ker Europaprogrammet ans&ouml;ker du till ett av dessa &aring;tta profil&auml;mnen. Tack vare sin &auml;mnesm&auml;ssiga bredd ger Europaprogrammet en mycket god grund f&ouml;r att arbeta med m&aring;nga olika uppgifter i anslutning till EU och andra verksamheter inom det nya Europa som v&auml;xer fram: administration, ekonomi, f&ouml;retagande samt politiska, sociala och kulturella analyser. Det &auml;r vanligt f&ouml;rekommande att arbeta med utredning, handl&auml;ggning och kommunikation inom offentliga myndigheter, organisationer, n&auml;ringslivet, kultursektorn och universiteten i Sverige s&aring;v&auml;l som utomlands.</p><p>Profil&auml;mnet nationalekonomi &auml;r ett samh&auml;llsvetenskapligt &auml;mne med fokus p&aring; hur ekonomin i samh&auml;llet fungerar. Nationalekonomer anv&auml;nder teori och empiriska metoder f&ouml;r att studera beteenden p&aring; m&aring;nga olika niv&aring;er. Nationalekonomi kan p&aring; ett &ouml;vergripande plan delas in i tv&aring; huvudavdelningar: makro- och mikroekonomi. Mikroekonomi handlar om hush&aring;llens, f&ouml;retagens och offentliga myndigheters resursf&ouml;rdelning och om hur olika akt&ouml;rer fattar sina beslut f&ouml;r att uppn&aring; b&auml;sta m&ouml;jliga resultat. Makroekonomi handlar om sambanden mellan ekonomiska f&ouml;reteelser i samh&auml;llet i sin helhet.</p><p>I internationell ekonomi analyseras f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r handel samt utveckling i ett globalt perspektiv, medan finansiell ekonomi orienterar om finansiella transaktioner och instrument. Dessa &auml;mnen &auml;r h&ouml;gst relevanta f&ouml;r europastudier. M&aring;nga av dagens komplexa problem kr&auml;ver insikter fr&aring;n andra discipliner och inom nationalekonomi anv&auml;nds d&auml;rf&ouml;r kunskap fr&aring;n &auml;mnen som psykologi och statsvetenskap. Mer information om nationalekonomi finns h&auml;r: <a href="http://economics.gu.se/utbildning/vad-ar-nationalekonomi">http://economics.gu.se/utbildning/vad-ar-nationalekonomi</a></p><p>Europaprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier:</p><p>Termin 1: grundkurser i Europakunskap, 30 hp</p><p>Termin 2: grundkurser i profil&auml;mne, t ex nationalekonomi, 30 hp</p><p>Termin 3: f&ouml;rdjupningskurser i profil&auml;mne, t ex nationalekonomi, 30 hp</p><p>Termin 4: f&ouml;rdjupningskurser i Europakunskap, 30 hp</p><p>Termin 5: metodkurs och examensuppsats i Europakunskap, 30 hp</p><p>Termin 6: valfria kurser, t ex vid ett utbytesuniversitet i Europa eller praktik, 30 hp</p><p>Undervisningen sker genom f&ouml;rel&auml;sningar, seminarier, grupp&ouml;vningar, egna arbeten och varje kurs avslutas med examination. Litteratur och ibland &auml;ven undervisning p&aring; engelska f&ouml;rekommer p&aring; samtliga kurser i programmet. Se g&auml;rna v&aring;r <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ouyIIRyDhfE">YouTube-film European Studies at the University of Gothenburg</a> och l&auml;s mer om <a href="https://pol.gu.se/Utbildning/centrum-for-europastudier--ces-/europaprogrammet">Europaprogrammet p&aring; Centrum f&ouml;r Europastudiers hemsida</a>.</p>