<p>Europaprogrammet vid G&ouml;teborgs universitet &auml;r en unik utbildning som f&ouml;renar studier i det tv&auml;rvetenskapliga &auml;mnet Europakunskap med studier i ett profil&auml;mne. &Aring;tta profil&auml;mnen samarbetar i programmet: ekonomisk historia, f&ouml;retagsekonomi, historia, id&eacute;- och l&auml;rdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap.</p> <p>N&auml;r du s&ouml;ker Europaprogrammet ans&ouml;ker du till ett av dessa &aring;tta profil&auml;mnen. Tack vare sin &auml;mnesm&auml;ssiga bredd ger Europaprogrammet en mycket god grund f&ouml;r att arbeta med m&aring;nga olika uppgifter i anslutning till EU och andra verksamheter inom det nya Europa som v&auml;xer fram: administration, ekonomi, f&ouml;retagande samt politiska, sociala och kulturella analyser. Det &auml;r vanligt f&ouml;rekommande att arbeta med utredning, handl&auml;ggning och kommunikation inom offentliga myndigheter, organisationer, n&auml;ringslivet, kultursektorn och universiteten i Sverige s&aring;v&auml;l som utomlands.</p> <p>Profil&auml;mnet sociologi tar ett brett grepp p&aring; studiet av samh&auml;llet. I &auml;mnet studeras sociala relationer och processer av olika slag - alltifr&aring;n globala relationer och historiska samh&auml;llsf&ouml;r&auml;ndringar till m&auml;nniskors m&ouml;ten i vardagen och deras sociala positioner och identiteter. Exempel p&aring; forskningsomr&aring;den &auml;r makt och&nbsp;social oj&auml;mlikhet, exempelvis kopplat till&nbsp;k&ouml;n, klass och etnicitet, ungdomskultur och brottslighet, arbetsmarknad och arbetsliv,&nbsp;migration&nbsp;m.m. Att studera Europa eller europeisk integration sociologiskt kan exempelvis&nbsp;handla&nbsp;om att belysa fr&aring;gor kring kollektiv identitet, konsekvenser av den europeiska integrationen f&ouml;r m&auml;nniskors levnadsf&ouml;rh&aring;llande, nya konflikt- och solidaritetsm&ouml;nster, eller medborgarengagemang i civilsamh&auml;lle och sociala r&ouml;relser i olika delar av Europa.</p> <p>F&ouml;r mer information om sociologi se <a href="http://socav.gu.se/utbildning/sociologi/fristaende-kurser-grundniva">http://socav.gu.se/utbildning/sociologi/fristaende-kurser-grundniva</a></p> <p>Europaprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier:</p> <p>Termin 1: grundkurser i Europakunskap, 30 hp</p> <p>Termin 2: grundkurser i profil&auml;mne, t ex sociologi, 30 hp</p> <p>Termin 3: f&ouml;rdjupningskurser i profil&auml;mne, t ex sociologi, 30 hp</p> <p>Termin 4: f&ouml;rdjupningskurser i Europakunskap, 30 hp</p> <p>Termin 5: metodkurs och examensuppsats i Europakunskap, 30 hp</p> <p>Termin 6: valfria kurser, t ex vid ett utbytesuniversitet i Europa eller praktik, 30 hp</p> <p>Undervisningen sker genom f&ouml;rel&auml;sningar, seminarier, grupp&ouml;vningar, egna arbeten och varje kurs avslutas med examination. Litteratur och ibland &auml;ven undervisning p&aring; engelska f&ouml;rekommer p&aring; samtliga kurser i programmet. Se g&auml;rna v&aring;r <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ouyIIRyDhfE">YouTube-film European Studies at the University of Gothenburg</a> och l&auml;s mer om <a href="https://pol.gu.se/Utbildning/centrum-for-europastudier--ces-/europaprogrammet">Europaprogrammet p&aring; Centrum f&ouml;r Europastudiers hemsida</a>.</p>