<p>Den offentliga sektorn p&aring; europeisk, statlig och kommunal niv&aring; arbetar p&aring; medborgarnas uppdrag f&ouml;r att producera v&auml;lf&auml;rd, utbildning, s&auml;kerhet, god milj&ouml;, ekonomisk tillv&auml;xt och en r&auml;ttvis f&ouml;rdelning av samh&auml;llets resurser. I en komplex och f&ouml;r&auml;nderlig v&auml;rld kr&auml;vs att de som styr den offentliga verksamheten har en bred och kvalificerad utbildning.</p> <p>En politices kandidatexamen i offentlig f&ouml;rvaltning &auml;r en attraktiv examen hos offentliga arbetsgivare och ger dig m&ouml;jlighet att arbeta i offentliga myndigheter i Sverige och i utlandet, i kommunal och regional f&ouml;rvaltning, i privata f&ouml;retag och i ideella organisationer. Med en pol. kand. i offentlig f&ouml;rvaltning f&aring;r du b&aring;de en akademisk och professionell kompetens och kan f&aring; kvalificerade uppdrag som till exempel utredare, ekonom, chef,&nbsp;revisor, handl&auml;ggare och verksamhetsutvecklare etc.</p> <p>Inom programmet l&auml;ser du kurser i det flervetenskapliga &auml;mnet offentlig f&ouml;rvaltning (Public Administration) inriktade p&aring; politik, organisation, ekonomi och juridik. Du l&auml;r dig hur den offentliga f&ouml;rvaltningen&nbsp;organiseras&nbsp;och styrs, vilka ideologiska principer som ligger bakom dess utformning och vilka lagar som reglerar verksamheten.&nbsp;Utbildningen problematiserar vad det inneb&auml;r att arbeta som tj&auml;nsteman i politikstyrda organisationer, och teman som h&aring;llbar utveckling, etik och likabehandling &aring;terkommer i flera kurser.</p> <p>Under utbildningens g&aring;ng l&auml;r du dig &auml;ven metoder f&ouml;r att genomf&ouml;ra kvalificerade utredningar och utv&auml;rderingar.&nbsp;Att kunna genomf&ouml;ra sj&auml;lvst&auml;ndiga utredningsuppdrag med vetenskapliga metoder, och analysera unders&ouml;kningar som andra har gjort, &auml;r f&auml;rdigheter som de flesta offentliga arbetsgivare uppskattar. Granskning, tillsyn och utv&auml;rdering &auml;r aktiviteter som st&auml;ndigt p&aring;g&aring;r i offentliga verksamheter och flera kurser problematiserar vad det inneb&auml;r b&aring;de att granska och att granskas.</p> <p>Ekonomins betydelse f&ouml;r samh&auml;llet och s&auml;rskilt f&ouml;r offentlig f&ouml;rvaltning belyses ing&aring;ende i programmet. Du f&aring;r b&aring;de en introduktion till samh&auml;llsekonomi i en vidare mening och en grundlig f&ouml;rdjupning i hur ekonomistyrning av offentliga organisationer g&aring;r till.</p> <p>I programmets&nbsp;senare&nbsp;del v&auml;ljer du inriktning bland v&aring;ra f&ouml;rdjupnings&auml;mnen: policyanalys, f&ouml;rvaltningsekonomi&nbsp;samt&nbsp;ledning och styrning.&nbsp;Efter en teoretisk f&ouml;rdjupning i n&aring;gon av dessa teman skriver du sedan ett examensarbete i form av en kandidatuppsats d&auml;r du f&aring;r m&ouml;jlighet att till&auml;mpa de kunskaper du f&aring;tt i programmet inom ramen f&ouml;r en empirisk unders&ouml;kning.</p> <p>Efter kandidatprogrammet har du m&ouml;jlighet att forts&auml;tta studera vid F&ouml;rvaltningsh&ouml;gskolan p&aring; masterprogrammet i offentlig f&ouml;rvaltning.</p>