<p>Psykoterapeutprogrammet (90 hp) med inriktning mot psykodynamisk individualpsykoterapi sker p&aring; halvfart under sex terminer. Utbildningen &auml;r uppdelad i en teori- och metoddel (71 hp) samt en handledningsdel (19 hp).</p><p>Teori- och metoddelen ger f&ouml;rdjupade psykoterapeutiska kunskaper och f&auml;rdigheter utifr&aring;n psykologisk och psykoterapeutisk teoribildning, psykoterapiforskning och klinisk erfarenhet och utg&ouml;r en p&aring;byggnad p&aring; den grundl&auml;ggande psykoterapiutbildningen. Inneh&aring;llet i f&ouml;rel&auml;sningarna tar sin utg&aring;ngspunkt fr&aring;n vuxna s&aring;v&auml;l som barn och unga f&ouml;r att du skall f&aring; en bred kunskap om PDT och dess till&auml;mpning. I den teoretiska delen ing&aring;r ett sj&auml;lvst&auml;ndigt vetenskapligt arbete om 15 hp (uppsats). Arbetet med uppsatsen &auml;r huvudsakligen f&ouml;rlagt till termin 5 men inledande planeringsarbete b&ouml;rjar redan under termin 4. Teori och metodundervisning sker parallellt med eget klientarbete under handledning. Klientarbetet kan i undantagsfall ske p&aring; din arbetsplats om det &auml;r m&ouml;jligt utifr&aring;n utbildningens krav. Inriktningsansvarig bed&ouml;mer och godk&auml;nner det. I &ouml;vrigt sker klientarbetet p&aring; Psykologiska institutionens utbildningsklinik.</p><p>I det handledda klientarbetet kan du v&auml;lja att arbete med vuxna eller barn och unga. Klientarbete under handledning sker under termin 2 till 6. Under klientarbetet tr&auml;nas och pr&ouml;vas f&auml;rdigheter att bedriva psykoterapi och stor vikt l&auml;ggs vid att integrera teoretiska och kliniska kunskaper och f&auml;rdigheter. Du som studerar ska bedriva ett flertal psykoterapier, dels tv&aring; l&auml;ngre 2 respektive 1 &aring;r och dels tv&aring; tidsbegr&auml;nsade psykoterapier (BDT). Arbetet sker under handledning av en erfaren, utbildad handledare. Integritet, sekretess, sj&auml;lvreflektion och professionalitet ska pr&auml;gla s&aring;v&auml;l varje behandling som arbetet i handledningsgruppen.</p>