<p>Psykoterapeutprogrammet, med inriktning mot Familje- och systemorienterad psykoterapi, har ett systemiskt och relationsinriktat perspektiv p&aring; m&auml;nskliga problem. Det inneb&auml;r att varje studerande efter genomg&aring;ngen utbildning sj&auml;lvst&auml;ndigt skall kunna arbeta psykoterapeutiskt med psykosociala system som familjen, i dess olika konstellationer, men ocks&aring; med andra betydelsefulla n&auml;tverk.</p><p>Den studerande kommer att bli f&ouml;rtrogen med teorier, metoder och tekniker inom de familjeterapeutiska skolbildningarna, men ocks&aring; med andra teorier som f&ouml;rankrar arbetet med familjer, b&aring;de i en psykiatrisk s&aring;v&auml;l som samh&auml;llelig kontext.</p><p>Den schemalagda utbildningen, som utg&ouml;rs av f&ouml;rel&auml;sningar, seminarier, handledning och olika former av examinationer, &auml;r huvudsakligen f&ouml;rlagd till tv&aring; heldagar varannan vecka, men kan i viss m&aring;n variera beroende p&aring; kursinneh&aring;ll. N&auml;rvaron under dessa tv&aring; dagar &auml;r avg&ouml;rande f&ouml;r att tillgodog&ouml;ra sig de kunskaper och f&auml;rdigheter som kr&auml;vs f&ouml;r att bli godk&auml;nd p&aring; respektive kurs.</p><p>Under utbildningens g&aring;ng skall varje studerande, utifr&aring;n sin dagliga verksamhet p&aring; sin arbetsplats, bedriva ett flertal psykoterapier med olika familjekonstellationer av olika tidsl&auml;ngd. Dessa samtal behandlas i en handledningsgrupp om fem-sex deltagare under ledning av en erfaren, utbildad handledare. F&ouml;rutom de egna &auml;rendena kommer varje deltagare bli v&auml;l f&ouml;rtrogen med de &ouml;vrigas &auml;renden. Integritet, sekretess och etiskt bem&ouml;tande skall pr&auml;gla s&aring;v&auml;l varje behandling som handledningsgrupp.</p><p>Sammantaget inneb&auml;r det att varje studerande efterhand skall kunna visa f&ouml;rm&aring;ga att sj&auml;lvst&auml;ndigt genomf&ouml;ra diagnostiska bed&ouml;mningar och familjeanalyser samt genomf&ouml;ra och kritiskt utv&auml;rdera familjeterapeutisk behandling.</p>