Nu kan du som har grundkunskaper i ett slaviskt språk bredda din kompetens med ukrainska! Kursen vänder sig till dig som redan har läst 60 högskolepoäng i ett slaviskt språk. Eftersom du redan har viktiga grundkunskaper ökar vi progressionshastigheten. 

Vi går bland annat igenom kontrastiv ukrainsk ljudlära och huvuddragen i ukrainsk grammatik. Här läggs särskilt fokus på kontrasten mellan ukrainska och andra slaviska språk. Du lär dig att använda det kyrilliska skriftsystemet i elektronisk form.

Du bygger också upp ett grundläggande ordförråd som gör det möjligt att kommunicera och konversera på ukrainska i vardagliga sammanhang.

Det här är en internetbaserad kurs. Alla kursmoment är samlade på internet. Med undantag för ett fåtal schemalagda träffar bestämmer du själv när och var du vill studera. Det betyder att det är lätt att kombinera kursen med andra studier, yrkesarbete eller föräldraledighet.