<p>I kursen får du ta del av fattigdom, försörjning och boende utifrån teoretiska perspektiv på normalitet, avvikelse, exkludering och kontroll, teorier om fattigdom, boende och hemlöshet samt betydelsen av klass, kön och etnicitet. Dessutom behandlas vägar in i och ut ur fattigdom och hemlöshet, konsekvenser av fattigdom, hemlöshet och segregation, samhällets insatser, aktuell forskning och metoder som används i socialt arbete samt professionellt förhållningssätt och yrkesrollen i ett myndighetsutövande perspektiv.</p>